För att komma tillrätta med olika hälsoproblem inom rasen, tycker jag att det är viktigt att följa SKKs rekomenndationer 

Hälsoprogrammet är indelat i 3 delar

Nivå 1 innebär att SKK registrerar undersökningsresultatet

Nivå 2 avser avelsdjur och innebär att föräldradjuren undersökningsresultat ska finnas registrerade

Nivå 3 ska föräldradjuren undersökningsresultat vara utan anmärkning

Hälsoprogrammen kan t.ex. gälla att resultatet av en ögonlysning utförd av speciell ögonveterinär ska registreras (nivå 1), att föräldradjuren höftledsröntgas och resultatet registreras av SKK (nivå 2) eller att föräldradjuren hjärtljud kontrollerats och är utan anmärkning för att valparna ska få registreras (nivå 3). Enligt SKKs grundregler för uppfödare ska föräldradjuren resultat finnas registrerade före parning, så att de kan utgöra ett underlag för uppfödarens avelsplanering


Cocker spaniel klubben (CSK) rekommenderar ögnlysning vartannat år.

Samtliga resultat hittar du i SKKs Avelsdata

Valpar som visas på Köpahund.se uppfyller kraven för registrering hos SKK

Valpar som visas på Köpahund.se uppfyller kraven på registrering hos SKK, så görs även på valphänvisning hos CSK

innan köp av valp, kolla även föräldradjuren att hälsokraven följs, detta görs både på SKKs och CSKs hemsidor.

Dela den här sidan